Dit moeten we voorkomen!!!

Een samenleving is veilig als dreiging op gevaar ontbreekt. Door de ligging van Nederland zal de dreiging van een overstroming nooit kunnen worden weggenomen. Dat betekent dat er een risico is op overstromingen waarmee de overheid en de samenleving om zal moeten gaan. Adequate en actuele informatievoorziening aan burgers in risicogebieden is hierbij van vitaal belang. Tijdige en adequate informatie over risico’s en handelingsperspectief kan levens redden, dat hebben we geleerd in 1953 (Zuidwestelijke Delta) en 2005 (Katrina, New Orleans).


 

Water rushes into an underground car park(changed colors)


 

 

Dit moeten we voorkomen!!!

Een samenleving is veilig als dreiging op gevaar ontbreekt. Door de ligging van Nederland zal de dreiging van een overstroming nooit kunnen worden weggenomen. Dat betekent dat er een risico is op overstromingen waarmee de overheid en de samenleving om zal moeten gaan. Adequate en actuele informatievoorziening aan burgers in risicogebieden is hierbij van vitaal belang. Tijdige en adequate informatie over risico’s en handelingsperspectief kan levens redden, dat hebben we geleerd in 1953 (Zuidwestelijke Delta) en 2005 (Katrina, New Orleans).


 

Water rushes into an underground car park(changed colors)