EVACUATIE APP BIJ OVERSTROMINGEN EN CALAMITEITEN

Navicuate is een crisis informatie- en evacuatie systeem wat gebruik maakt van een smartphone applicatie om burgers te informeren en instrueren. De App geeft duidelijke locatie afhankelijke vlucht informatie voor en tijdens een overstroming. Gebruikers kunnen proactief geïnformeerd worden over de risico’s en consequenties van een grote overstroming in het gebied waar zij wonen. Navicuate informeert welke stappen men, tijdens een crisis, moet nemen. Indien noodzakelijk geeft het heldere vlucht instructies.

Navicuate biedt de overheid een extra instrument om burgers binnen- en buiten een crisisgebied goed te informeren en een vluchtadvies op maat te geven. Daarnaast levert het ook inzicht in het opvolggedrag op. Er kan geanticipeerd worden op eventuele knelpunten, men krijgt snel inzage in zaken die het evacuatieproces verstoren.WAAROM NAVICUATE?

‘Stap om 14:30 in uw auto en vlucht via de A27 richting Almere’. Adviezen met tijdstip van vertrek en ontsnappingsroute, kunnen levens redden bij een dijkdoorbraak. Een promotieonderzoek van Olga Huibregtse aan de TU Delft bevestigt dit. Navicuate biedt gerichte reisadviezen voor bedreigde gebieden en gebieden die aan het overstromen zijn.

Nederlanders zijn zich nauwelijks bewust van de risico’s van overstro­ming­­en. De OESO constateerde onlangs een gebrek aan water­bewustzijn onder Neder­landers. Er zijn wel degelijk risico’s op over­stromingen. Ook kennis en inzicht hoe men moet evacueren is zeer beperkt. In het kader van het Deltaprogramma wordt er momenteel intensief gewerkt aan de verbeteringen van dit risicobewustzijn.OP WEG NAAR EEN PROTOTYPE

De Module Evacuatie bij Grote Over­stromingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu richt zich hierop. De module heeft de initiatiefnemers van Navicuate en een groot aantal betrokken partijen bij elkaar gebracht om een werkend prototype van Navicuate te realiseren.  Er is voor gekozen om dit te ontwikkelen voor dijkring 44, die onder de verant­­­­­woordelijkheid van de Veiligheids­regio Utrecht en de politie Midden-Nederland valt.

In 2016 willen we een werkend prototype van Navicuate ontwikkeld hebben. Een App die op Android telefoons gebruikt kan worden en die demonstratie data van dijkring 44 gebruikt om een (potentiële) overstroming te visualiseren. In deze fase is het systeem nog niet gekoppeld aan allerlei andere systemen. Het doel is om aan alle betrokkenen de potentie en toegevoegde waarde van Navicuate aan te tonen.

 


DAARNA...

Als het prototype succesvol en toepasbaar blijkt te zijn behoort een landelijke introductie tot de mogelijkheden. Navicuate kan dan gekoppeld worden aan systemen die real-time verkeers­management informatie leveren waar­onder het Verkeerscentrum Nederland en de TomTom HD Traffic dienst. Ook zal de overstromingsmodule worden uitgebreid met meer scenario’s, combinaties en eventueel een aansluiting bij de ontwikke­lingen van het 3Di instrumentarium behoort ook tot de mogelijkheden.  Navicuate kan ook ingezet worden voor andere crisissituaties. In overleg met direct betrokken partijen zal een routekaart worden uitgewerkt.